Powrót do aktualności

Zimowe drzeworyty w “Lutni szkolnej”

drzeworyt przedstawia domy i drzewa w śniegu

W latach 1926 – 1928 wydawano w wadowickim gimnazjum czasopismo młodzieży szkolnej pt.: „Lutnia Szkolna”, które zgodnie z założeniami redakcji miało na celu rozbudzenie młodocianych talentów. Lutnia obejmowała kilka działów i tak obok tworzonej przez uczniów prozy i poezji publikowane były również rozprawy i artykuły nie tylko uczniów ale także nauczycieli. Dzięki kierownictwu artystycznemu prof. Ludwika Jacha młodzież poznawała nowe techniki z zakresu fotografii i sztuk graficznych a przejawem dbałości o formę artystyczną wydawnictwa było zamieszczanie w nim drzeworytów. Ostatecznie ukazało się tylko pięć numerów, ale wszystkie bogato i starannie ilustrowane drzeworytami, których w sumie było 50. Przy tej okazji warto wspomnieć, że w 1929 roku w Krakowskim Okręgu Szkolnym, obejmującym woj. krakowskie i kieleckie wydano 18 podobnych czasopism, a rok później 32. Ciekawostką pierwszego numeru Lutni są reklamy wadowickich zakładów, którymi zadrukowano trzy strony okładki. Z powodu braku funduszy zakończono działalność czasopisma już po dwóch latach. Większość drzeworytów w Lutni wykonał Karol Malczyk, uczeń wadowickiego gimnazjum w latach 1920-28. Można przypuszczać, że pracami tymi zapoczątkował swoją działalność artystyczną. Twórca ten urodził się w 1907 r. w Barwałdzie Średnim, ukończył wadowickie gimnazjum a następnie rozpoczął studia w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Studiował także rzeźbę i malarstwo w krakowskiej ASP, pod kierunkiem Władysława Jarockiego i Franciszka Pautscha. Stworzył wiele malowideł sakralnych w Polsce, na Węgrzech, w Kanadzie i w USA. Jego fascynacją artystyczną były postacie aniołów, którym malował dziecięce twarze. Artysta po wojnie zamieszkał w Kanadzie i USA, zmarł w Detroit w 1965 r.

W pierwszym numerze Lutni opublikowano kilka drzeworytów, głównie pejzaży zimowych autorstwa K. Malczyka, W. Urbana, A. Pękala i S. Podgórczyka.

Na podstawie:

Lutni Szkolnej. Ilustrowanego Czasopisma Literacko-Artystycznego, nr 1, 1926 r.

Monografii autorstwa Gustawa Studnickiego, Pierwsza wśród równych. Dzieje Gimnazjum i Liceum w Wadowicach, Wadowice 1991.

Zaśnieżone drzewo
Ulica i domy w śniegu
Dwie postacie idą zaśnieżoną droga we wsi
Matka Boża, św. Józef i dzieciątko przyjmują dary od trzech króli

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content