Zbiory muzealne

Zbiory muzealne

Zbiory Muzeum Miejskiego opierają się o eksponaty zgromadzone przez Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej oraz muzealia zakupione i otrzymane w formie darowizn. Aktualnie kolekcja Muzeum liczy prawie 3 tysiące eksponatów, na które składają się m.in. obrazy, grafiki, oraz archiwalne dokumenty (dyplomy, świadectwa), fotografie, pocztówki i mapy związane z historią Wadowic.

Muzeum Miejskie posiada w swoich zbiorach obrazy (oleje, akwarele), ryciny, grafiki, litografie oraz rzeźby i kafle artystów związanych z miastem i ziemią wadowicką. Na kolekcję składają się m.in. prace:

  • Wincentego Bałysa (malarstwo),
  • Ludwika Jacha seniora (malarstwo),
  • Ludwika Jacha juniora (malarstwo),
  • Józefa Jury (kaflarstwo artystyczne),
  • Karola Pustelnika (malarstwo),
  • Franciszka Suknarowskiego (malarstwo, rzeźba),
  • Jana Sarnickiego (malarstwo),
  • Felicji Świtalskiej (malarstwo).

 

W zbiorach znajdują się także obrazy i grafiki autorów współczesnych, m.in. M. Filek, K. Jankowskiej, J. Komana, R. Kurdziela, J. Kurnika, R. Kwaśnego, T. Kwiatkowskiego, M. Łasaka, Z. Połącarza, K. Sowińskiej, A. Zielińskiego.

Historie w eksponatach zamknięte

KLINIJ w zdjęcie

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content