ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

ZAZIELEŃMY WADOWICE

Autorka projektu: Justyna Kowalczyk

Projekt Zazieleńmy Wadowice to okazja do dyskusji na temat istoty zieleni w przestrzeni miejskiej. Projekt zakłada przeprowadzenie otwartego panelu dyskusyjnego, na które zaproszeni zostaną włodarze miasta, mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy. Projekt ma za zadanie wpłynąć na poprawienie estetyki miejskiej poprzez jej zazielenienie. Jednym z etapów wydarzenia, będzie zgłaszanie przez mieszkańców terenów, o które warto by się szczególnie zatroszczyć. Z nadesłanych propozycji, wybrane zostanie kilka, które razem z uczestnikami wydarzenia zostaną ukwiecone. Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym, będą warsztaty tworzenia kwietników z odpadów (np. skrzynek po owocach, palet, szpul po kablach elektrycznych, itp.). Warsztaty te, będą świetną okazją do wdrożenia zasad recyklingu w przestrzeni miejskiej, poszerzenia wiedzy mieszkańców z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W trakcie trwanie projektu przeprowadzony zostanie konkurs, na najbardziej ukwiecony/zazieleniony parapet/balkon/taras.

Wadowickie Centrum Kultury © 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content