Kino Centrum w Wadowicach, ul. Teatralna 1

Powrót do aktualności

Zasady Covid-19 obowiązujące w kinie Centrum

Korzystając z Wadowickiego Centrum Kultury w tym z kina Centrum, należy zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą, zachowywać wymagany przepisami prawa bezpieczny dystans, a wchodząc do budynku zdezynfekować ręce.

Realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Wadowickie Centrum Kultury prosi widzów o podanie danych kontaktowych tj. imienia i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników seansu zakażenia SARS-CoV-2. Dane posłużą jedynie do poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane nie będą udostępniane i zostaną usunięte po upływie 10 dni.

W rzędach bilety dostępne będą z zachowaniem odstępu jednego wolnego miejsca między widzami.

Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
– widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia
– widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie – osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ilość  dostępnych miejsc na każdy seans jest ograniczona.

Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu. Niedozwolone jest zajmowanie innych – wolnych miejsc.

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali widowiskowej pokarmów i napojów.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content