Powrót do aktualności

Z parafialnego archiwum

Skan czarno-białej fotografii przedstawiającej siedzącego na ozdobnym krześle kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wczoraj, w Świątyni Opatrzności Bożej miała miejsce beatyfikacja Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Pięćdziesiąt pięć lat temu, w kwietniu i maju 1966 roku, odbyły się główne uroczystości Millenium Chrztu Polski, których inicjatorem był Prymas. Sięgając do archiwaliów parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach przypominamy dzisiaj te wydarzenia.

Uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski (Sacrum Poloniae Millenium), którym komunistyczny reżim przeciwstawił obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego, poprzedziła dziewięcioletnia Wielka Nowenna.

W ogłoszeniach parafialnych z maja 1957 roku (druga niedziela po Wielkanocy) czytamy:

Uroczysty dzień składania ślubów maryjnych, na który od szeregu miesięcy przygotowywaliśmy się nadszedł. Trzeba nam, żeby on przyniósł wiele chwały naszej Matce Najśw.[ętszej] a Królowej naszej.

Uroczystej sumie o godz. 10.30 towarzyszyła poprzedzającą ją procesja, która wyruszyła [- -] z kościoła o godz. 9ej na ulicę 1go Maja [obecnie Lwowska], by następnie wejść na ulicę Sienkiewicza i około Domu Kultury, idąc przejść na ulicę Daszyńskiego [obecnie Krakowska – MW] i wrócić do kościoła. W procesji będzie niesiony przez poszczególne stany widniejący na tronie obraz Matki Bożej Częstochowskiej

 

W roku rozpoczęcia Nowenny na adres parafii wpłynęły m.in. dwie ważne dla naszych milenijnych poszukiwań listy: 19 sierpnia błogosławieństwo od kardynała Wyszyńskiego, a dzień później, 20 sierpnia 1957 roku, od przebywającego w Zakopanem biskupa poznańskiego Antoniego Baraniaka.

W archiwum parafialnym zachowały się jeszcze dwa inne listy od Prymasa. Błogosławieństwo przesłane na ręce ks. proboszcza Leonarda Prochownika w styczniu 1957 roku oraz życzenia z okazji Bożego Narodzenia roku 1965 gdy proboszczem był już ks. Edward Zacher.

W związku ze zbliżającymi się obchodami millenium, w parafii wadowickiej, podobnie jak w innych parafiach archidiecezji krakowskiej, podjęto zobowiązania na Tysiąclecie Chrztu – pamiątką tego jest „Księga Zobowiązań Tysiąclecia” z 1965 roku.

Nadszedł rok 1966 – kończyła się Wielka Nowenna a w najważniejszych dla polskiego Kościoła miejscach odprawiano uroczyste msze i wygłaszano homilie. 14 kwietnia 1966 roku Prymas Wyszyński mówił w Gnieźnie: Po dziesięciu wiekach służby Kościoła katolickiego w Polsce, my – biskupi, kapłani i lud Boży, żyjący duchem Ewangelii – jesteśmy głęboko przekonani, że dobrze usłużyliśmy naszej Ojczyźnie. Arcybiskup poznański Antoni Baraniak odprawił uroczystą sumę pontyfikalną w bazylice archikatedralnej na Ostrowie Tumskim. Kiedy Prymas wygłaszał homilię, na poznańskim Placu Mickiewicza odbywały się państwowe uroczystości Tysiąclecia z udziałem Władysława Gomułki, premiera Józefa Cyrankiewicza i marszałka Mariana Spychalskiego. Słowa kardynała zagłuszało 25 salw armatnich uświetniających oficjalne obchody.

3 maja 1966 roku, w Święto Maryi Królowej Polski, odbyła się procesja na wałach jasnogórskich. Prymas odczytał Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi, Matki Kościoła. Kolejną uroczystością była procesja z Wawelu na Skałkę z Obrazem Nawiedzenia (8 maja 1966 roku). Program tej ostatniej znajduje się w archiwum wadowickiej parafii.

W okresie Wielkiej Nowenny po kolejnych polskich diecezjach peregrynował obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Po uroczystościach na Jasnej Górze, w obawie przed zatrzymaniem, obraz dotarł do Krakowa „okrężną drogą”. Samochód-kaplica był kilkakrotnie zatrzymywany przez MO a ostatecznie „aresztowany” pod Będzinem (2 września 1966 roku), podczas nawiedzenia diecezji katowickiej, i „uwięziony” na kolejne sześć lat Częstochowie. Mimo to peregrynacja trwała nadal – wizerunek zastąpiły puste ramy.

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content