Sala dydaktyczna nr 15

Sala dydaktyczna nr 15

Sala nr 15

  • sala szkoleniowa/ wykładowa przystosowana dla 20 osób
  • sala jest idealnym miejscem do organizacji szkoleń, konferencji, spotkań businessowych itd.
  • sala wyposażona jest w ekran, projektor multimedialny, stoliki i krzesła

sala dydaktyczna nr 15