Polityka prywatności

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK)
z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, kod pocztowy 34-100, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.

W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, przesyłając e-mail na adres: dane@wck.wadowice.pl.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO oraz w następujących celach: 1. zakupu biletu, 2. rezerwacji biletu, 3. marketingowym, 4. wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: obsługa serwisowa strony www.wck.wadowice.pl oraz obsługa informatyczna WCK.

Pani/Pana dane osobowe podane w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

Pani/Pana dane osobowe podane w celach zakupu lub rezerwacji biletu będą przetwarzane do czasu zakończenia koniecznych, ustalonych prawem czynności związanych z obsługą umowy kupna lub rezerwacji biletu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez WCK przysługują Pani/Panu  następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach zakupu lub rezerwacji biletu przez stronę www.wck.wadowice.pl jest wymogiem umowy. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości realizacji zakupu lub rezerwacji biletu przez stronę internetową WCK.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celach marketingowych oraz wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną lub telefonicznie jest dobrowolne.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe WCK nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.