ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

Wykładowcy Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci

dr Łukasz Binkowski

Zajmuje się ekologią, a przede wszystkim ekotoksykologią i biomonitoringiem. Szczególnie interesuje się ekologią i fizjologią. W kręgu zainteresowań Łukasza Binkowskiego znajdują się także pozostałe działy biologii, w tym przede wszystkim zoologia, ewolucjonizm i ekologia łowiecka. Wszystkie wspomniane zagadnienia stara się łączyć w pracy naukowej i popularyzatorskiej. Obok wielu artykułów popularnonaukowych stara się także promować naukę w terenie - jest pomysłodawcą i projektantem kilku ścieżek przyrodniczych i współautorem ich przewodników. Zajęcia prowadzone dla studentów Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci: „Tajemnicze ptaki wokół nas”. „Czy jedzenie nam szkodzi? O substancjach toksycznych we współczesnej żywności”.

mgr Joanna Szczyrba - Proszewska

Magister w katedrze projektów edukacyjnych i artystycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z : optymalizacją procesu edukacji muzycznej, edukacją przez sztukę. W swych publikacjach podejmuje tematy związane m.in. z : aktywną percepcją muzyki, kompetencjami muzycznymi, społeczno – medialnymi uwarunkowaniami edukacji muzycznej, doborem i analizą utworów muzycznych pod względem ich wartości, artystycznych, kulturowych i emocjonalnych (ze szczególnym uwzględnieniem piosenek oraz utworów inspirowanych bajką i baśnią); przekładem intersemiotycznym oraz działaniami rozwijającymi postawę twórczą w zakresie szeroko rozumianej sztuki. Zajęcia prowadzone dla studentów Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci: Podróż przez muzyczny świat zwierząt

dr Ewa Żmijewska

Doktor w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – kształcenie, kompetencje, rozwój zawodowy i osobisty, funkcjonowanie w społeczeństwie wielokulturowym możliwości edukacyjne kreowania tożsamości wychowanków teksty kultury – ich zróżnicowanie i możliwości wykorzystania w procesie edukacji Zajęcia prowadzone dla studentów Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci: Co to jest Uniwersytet?

Wadowickie Centrum Kultury © 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content