Powrót do wszystkich wydarzeń

Zasady COVID-19

25 września 2020, 11:36 - 31 grudnia 2020, 11:36

Korzystając z Wadowickiego Centrum Kultury w tym z kina Centrum, należy zasłaniać usta i nos maseczką, zachowywać wymagany przepisami prawa bezpieczny dystans, a wchodząc do budynku zdezynfekować ręce.

Realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, Wadowickie Centrum Kultury prosi widzów o podanie danych kontaktowych tj. imienia i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników seansu zakażenia SARS-CoV-2. Dane posłużą jedynie do poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Dane nie będą udostępniane i zostaną usunięte po upływie 10 dni.

W rzędach bilety dostępne będą z zachowaniem odstępu jednego wolnego miejsca między widzami.

Obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
– widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia
– widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie – osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ilość  dostępnych miejsc na każdy seans jest ograniczona.

Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu. Niedozwolone jest zajmowanie innych – wolnych miejsc.

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali widowiskowej pokarmów i napojów.

Dziękujemy za zrozumienie!

  • Type: Kino
  • Czas: 25 września 2020 - 11:36 31 grudnia 2020 - 11:36
  • Miejsce:sala teatralna

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności 

Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem