Festiwal Przedszkolaków

Festiwal Przedszkolaków

Festiwal Przedszkolaków

Artystyczne prezentacje najmłodszych już początkiem czerwca w Wadowickim Centrum Kultury! Zbliża się najprzyjemniejsze wydarzenia w roku, czyli... Festiwal Przedszkolaków! Jak co roku swoje talenty ujawnią przed liczną publicznością przedszkolaki z Gminy Wadowice.

W przedszkolach przygotowania „idą pełną parą”: nauka tekstów, piosenek, ćwiczenie choreografii, próby. A to wszystko po to, aby jak najlepiej zaprezentować się 3 czerwca od godz. 10:00 podczas wielkiej uroczystości. Organizatorem Festiwalu jest Przedszkole Publiczne Nr 3 w Wadowicach i Wadowickie Centrum Kultury. Karty zgłoszeń na „Festiwal Przedszkolaków” można składać w wymienionych placówkach do 26 maja. Przedszkolaki z gminy Wadowice mogą zaprezentować różne formy działalności artystycznej: teatralne, wokalne, muzyczne czy taneczne.

W ramach „Festiwalu Przedszkolaków” zorganizowany został również konkurs plastyczny: „Wesołe podróże po Europie – zaproszenie do...”. Konkurs ten skierowany jest do grup przedszkolnych. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przedszkola lub oddziału przedszkolnego telefonicznie lub osobiście do 17 maja 2017 r. w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Wadowicach (33 8233372)

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką należy składać w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Wadowicach do 26 maja br

Regulamin konkursu plastycznego i Festiwalu Przedszkolaków oraz karta zgłoszenia poniżej:

Pliki do pobrania: