Szkół - EDUKINO

Szkół - EDUKINO

Każda lekcja to odbywająca się w kinie projekcja filmu dokumentalnego, na podstawie którego nauczyciel może później przeprowadzić zajęcia w klasie - w tym celu otrzymuje od nas gotowy konspekt takich zajęć. Konspekty przygotowywane są przez specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego, co gwarantuje ich najwyższą jakość i czyni z naszych filmów pełnowartościowe narzędzie edukacyjne. Dodatkowo program będzie uzupełniany o różnego rodzaju wykłady i spotkania z ludźmi świata nauki, kultury i sztuki organizowane cyklicznie i dostępne w kinach zrzeszonych w ramach Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych.

Seanse zamawiać można w kinach zrzeszonych w MSKC, ich godziny oraz wybór filmów z dostępnej listy są do ustalenia z kierownikami kin, tak aby mogli Państwo dopasować naszą ofertę do realizowanych zagadnień programowych oraz indywidualnych planów lekcji poszczególnych klas.

Projekt został przygotowany z myślą o Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych, natomiast oferta jest otwarta i skierowana do wszystkich zainteresowanych, posiadających możliwość projekcji filmów (Blue Ray, DVD), wówczas ceny za licencje na pokazywanie filmów ustalane są indywidualnie.

Co to jest EDU KINO? TVN News & Services Agency jest dostawcą treści wideo i foto, przygotowywanych w oparciu o zasoby TVN, TVN24 oraz innych kanałów tematycznych grupy ITI. W zasobach agencji TVN znajduje się również biblioteka filmów dokumentalnych, obejmująca między innymi kilkaset pozycji dokumentów o tematyce historycznej, produkowanych przez TVN na antenę Discovery Historia. Posiadane przez nas filmy stały się punktem wyjścia do stworzenia pilotażowego programu multimedialnych lekcji - EDU KINO.

Mówiąc o programie lekcji multimedialnych mamy na myśli stuprocentowe wykorzystanie możliwości technologii, w które zostały wyposażone małopolskie kina:

1. Projekcje filmów dokumentalnych, uzupełnione materiałami dydaktycznymi, które dostępne będą w formie elektronicznej. Scenariusze lekcji przynajmniej dwa do każdego filmu (edukacja gimnazjalna i ponad gimnazjalna) sprawią, iż każdy z proponowanych przez nas filmów stanie się pełnowartościowym narzędziem nowoczesnej edukacji. Dodatkowo chcemy zwrócić szczególną uwagę na lokalny wymiar historii, zgodnie z hasłem Historia toczy się wokół nas.

2. Wykłady naukowców, twórców, literatów dzięki technologii przekazu satelitarnego, możemy z naszego studia nadawać na żywo do kin, w których zgromadzicie Państwo młodzież. 20 -30 minutowe wykłady, będą uzupełnieniem edukacji szkolnej. Takie wykłady zarejestrowane naszymi kamerami, mogą być następnie udostępniane (już nie na żywo) do kolejnych projekcji. Wiadomo, że Kraków, z racji odbywających się tutaj licznych imprez kulturalnych i naukowych odwiedzany jest przez wiele znakomitych postaci, każdorazowo takie odwiedziny mogą być przyczynkiem do zorganizowania multimedialnej lekcji z Ich udziałem.

3. Dzięki technologiom przekazu możliwe będzie także organizowanie w razie potrzeby paneli dyskusyjnych, z możliwością komunikacji pomiędzy uczestnikami.

4. Tematyka multimedialnych lekcji będzie stopniowo poszerzana w tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania pilotażowej lekcji fizyki. Do realizacji pilotażowego projektu zaprosiliśmy ekspertów i specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archiwum Państwowego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego. Przedstawiciele tych szacownych instytucji zadbają o zgodny z podstawami programowymi dobór prezentowanych filmów, oraz o ich właściwą oprawę merytoryczną co pozwoli nam dostarczyć państwu produkt najwyższej jakości.

Wszelkie informacje dostępne pod adresem mailowym: edukino@tvn.pl oraz u koordynatorów projektu:

Agnieszka Bujas tel. 516 444 634
Joanna Maro tel. 502 555 359

Grażyna Polańska tel. 516 444 673
Więcej na edukino.tvn.pl/index.html