Powrót do aktualności

“Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”. Najnowszy numer

na okładce widnieją pieczęcie

Początkiem roku Muzeum Miejskie wydało kolejny, dwudziesty czwarty numer rocznika “Wadoviana”. Przy tej okazji warto wspomnieć, że wydawany jest on od 1998 roku, a w 2013  został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. W kolejnych latach rocznik wprowadzany był do baz naukowych i repozytoriów takich jak CEEOL, CEJSH, BazHum, POL-Index oraz ICI Journals Master List. Dzięki skutecznym staraniom redakcji, podjętym w ubiegłym roku, czasopismo zaistniało w międzynarodowej bazie  EPIH PLUS i w efekcie otrzymało w grudniu 40 punktów , które autorzy artykułów będą mogli wykazać w swoim dorobku naukowym. W najnowszym numerze możemy przeczytać m.in.: artykuł Daniela Korbela, w którym autor szczegółowo przeanalizował okoliczności śmierci kpt. Cezarego Hallera, poległego podczas konfliktu o Śląsk Cieszyński w 1919 r., artykuł dr. Eleny Wróbel z  Uniwersytetu Papieskiego  przybliżający dzieje parafii zebrzydowskiej i jej proboszczów, tekst Krzysztofa Tuni prezentujący wstępne wyniki badań archeologicznych na stanowisku w pobliżu zamku zatorskiego. Ciekawy jest artykuł otwierający pismo na nowe dziedziny nauki autorstwa prof. Katarzyny Węgorowskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, będący lingwokulturologiczną refleksją nad dziedzictwem Jana Pawła II. Czytelnik znajdzie również teksty poświęcone znakowaniu archiwalnych książek w zbiorach naszego muzeum,  dziejom wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej czy genezie przemysłu maszynowego w Andrychowie. W czasopiśmie nie zabrakło także stałych działów, takich jak recenzje i omówienia książek czy zestawienia publikacji za 2021 r. i 2001 r. 

Najnowsze “Wadoviana” oraz wcześniejsze numery można nabyć m.in.: w biurze Muzeum Miejskiego od poniedziałku do soboty.

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content