Zakończenie roku akademickiego WUTW

Rok akademicki Wadowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku został przerwany dosyć gwałtownie. Nie było czasu na zebranie odpowiedniej ilości wykładów oraz