Wizyty Ojca Świętego w Introd w Dolinie Aosty

W Muzeum Miejskim.