33. rocznica wyborów czerwcowych 1989 r.

Dzisiaj przypominamy wydarzenia lat 80. i okoliczności w jakich wybory parlamentarne 1989 r. przebiegły na ziemi wadowickiej... .