Stuletnie wskazówki praktyczne i higieniczne dla turystów

Zapraszamy do lektury rad dla turystów zawartych w "Przewodniku po Beskidach Zachodnich", który po raz pierwszy wydany został w