Anioły na wadowickim cmentarzu parafialnym

Okres Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny stanowi dobrą okazję do przyjrzenia się sztuce cmentarnej. Jej bogata symbolika przypomina żyjącym