Praktyki w WCK

Chcesz zdobyć doświadczenie i odbyć praktyki pedagogiczne lub wolontariat podczas zajęć Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci? Dowiedz się więcej!