Papieskie pielgrzymki na numizmatach i w fotografii

Zapraszamy do oglądania nowej wystawy czasowej jaką nasze muzeum przygotowało w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II.