Pan Wilk i Spółka. Bad guys

Po latach niezliczonych napadów "źli chłopcy" zostają złapani. Z konieczności Pan Wilk i półka zawierają umowę, że odtąd