“Moja pierwsza wizyta w muzeum”

Na zajęciach uczestnicy poznają specyfikę muzeum, jego rolę dla zachowania tradycji i kultury oraz strukturę organizacyjną. Dowiedzą się, jak