“Mój pamiętnik”

Tematem zajęć warsztatowych są popularne, głównie w XIX w. pamiętniki i sztambuchy. Te pierwsze mają swój współczesny odpowiednik w