Zasady Covid-19 obowiązujące w kinie Centrum

Przed seansem zapoznaj się z zasadami obowiązującymi w kinie Centrum.