Muzyczna pocztówka – Max Corner Crew

Kilka słów o singielu promującym album „Uczeń Starej Szkoły” grupy Max Corner Crew!