Zwyczajna czy niezwyczajna? Wieś oczami naszych przodków – spotkanie

W piątek 17 marca w sali kameralnej WCK miała miejsce ciekawa rozmowa pomiędzy dr. hab. Mateuszem Wyżgą, profesorem Uniwersytetu