Historia mojej żony

Holender Jakob Störr jest kapitanem żeglugi morskiej. W paryskiej kawiarni, Störr zakłada się, że poślubi pierwszą kobietę, która przekroczy