Finisaż Wadowickiego Środowiska Artystycznego 2020

5 marca odbędzie się finisaż WŚA wyłącznie dla artystów i osób im towarzyszących.