SZUKAMY INICJATYWY i ogłaszamy konkurs na projekt!

Szukamy inicjatywy, być może to Twój pomysł sfinansujemy i zrealizujemy!