Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Wystawa z 25 – letnią tradycją, jesienią w WCK. Zapraszamy do udziału! W październiku 2020 roku, po raz szósty