Obłoki śmierci

Fabularyzowany dokument o pierwszym ataków gazowych w dziejach, do których doszło w trakcie I Wojny Światowej w