Sylwetki twórców Wadowickiego Środowiska Artystycznego 2020

Szanowni Państwo

Po raz szósty na przestrzeni minionego ćwierćwiecza zaprosiliśmy Państwa do zapoznania się z dorobkiem artystycznym malarzy, rysowników, grafików i rzeźbiarzy związanych z Wadowicami i ziemią wadowicką. W wystawie uczestniczą twórcy amatorzy oraz artyści plastycy mieszkający, tworzący, pracujący lub artystycznie związani z Wadowicami i najbliższą okolicą.

Pierwsza zbiorowa wystawa odbyła się w 1995 roku z inicjatywy Anny Zając, wieloletniej animatorki Wadowickiego Centrum Kultury. Wystawa była artystycznym i frekwencyjnym sukcesem, co zaowocować musiało
decyzją o kontynuowaniu pomysłu i przygotowywaniu kolejnych wystaw w pięcioletnim cyklu. Od tego czasu staramy się prowadzić dalej dzieło naszej koleżanki, organizując wystawy początkowo jeszcze określane jako wystawy Wadowickiego Środowiska Plastycznego, a od 2005 roku Wadowickiego Środowiska Artystycznego. Każda z wystaw jest dla nas niepowtarzalną okazją do spotkania się w gronie lokalnych artystów w nader twórczej i artystycznie inspirującej atmosferze, wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Jest to również doskonała okazja do zintegrowania Środowiska i do poznania nieodkrytych dotąd talentów. Jest to wreszcie rzadka szansa zaprezentowania artystów, ich twórczości, pasji i talentów mieszkańcom naszego miasta.

W ciągu 25 lat w gronie Wadowickiego Środowiska Artystycznego pojawiło się wiele nowych postaci, których środki artystycznego wyrazu często znacząco odbiegały od tych reprezentowanych przez starsze pokolenie. Jest to dla wszystkich bardzo inspirujące, a także stanowi doskonałą okazję do jeszcze większej integracji całego Środowiska. Niestety w tym czasie wielu wadowickich artystów odeszło. Powinniśmy tu wspomnieć takie postaci jak Franciszek Suknarowski, Zdzisław Wiśniewski, Karol Pustelnik czy nasi „firmowi” koledzy Krysia Sowińska i Kazimierz Koczur, których rzeźby, obrazy i fotografie są z nami cały czas budząc wspomnienia i refleksje. Rok 2020 z powodu pandemii jest dla nas rokiem trudnym i wyjątkowym. Również sfera sztuki i kultury nie jest całkowicie odporna na rozprzestrzeniający się po całym świecie wirus. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami nie mogliśmy się spotkać na wernisażu, który zaplanowany był na 9 października 2020 roku.Zmianę tę wprowadziliśmy w trosce o zdrowie Państwa, Waszych bliskich i nas samych. Wymagania sanitarne zmusiły nas również do takiej aranżacji ekspozycji by spełnione zostały wszystkie wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych w czasie pandemii. Z tego powodu na wystawie nie zostały zaprezentowane wszystkie spośród 191 zgłoszonych do udziału w wystawie prac. Wszystkie natomiast znalazły się na stronie internetowej specjalnie poświęconej temu wydarzeniu.

Podobnie jak i w poprzedniej edycji do współpracy zaprosiliśmy dr hab. Tomasza Wójcika, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który z otrzymanych obrazów, grafik, rysunków oraz rzeźb dokonał aranżacji naszej ekspozycji. Gorąco zachęcamy i zapraszamy Państwa do zapoznania się z Twórcami biorącymi udział w wystawie Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020.

1995 - 2020

w wystawie wzięli udział:

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności 

Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content