Powrót do aktualności

Spotkanie i wykład prof. Antoniego Dudka

Ćwierćwiecze Przeglądu historyczno-kulturalnego “Wadoviana” stanowiło wyjątkową okazję do spotkania z prof. dr. hab. Antonim Dudkiem, który w piątek 9 lutego 2024 r. wygłosił wykład pt.: “Dylematy historyka dziejów najnowszych”.

Wydarzenie to miało charakter wyjątkowy, gdyż łączyło się z  obchodami 25-lecia pisma, którego 1 tom ukazał się w 1998 roku. 

Spotkanie, które zgromadziło blisko 200 osób, było więc swego rodzaju podróżą przez ćwierć wieku działalności rocznika, który przebył długą drogę – od periodyku wydawanego przez Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej po rocznik naukowy Wadowickiego Centrum Kultury. Piotr Wyrobiec opowiedział o początkach „Wadovianów”, a Marcin Witkowski o wydarzeniach z lat 2012-2023, kiedy rocznik stał się fachowym pismem z ugruntowaną pozycją na rynku wydawniczym, wpisanym na ministerialną listę czasopism punktowanych. „Wadoviana” są obecnie jednym z liczących się czasopism regionalistycznych w Polsce, wpisanym do międzynarodowych baz danych (ERIH-PLUS, CEJSH czy Index Copernicus). Sekretarz redakcji przybliżył także postacie członków Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego oraz liczby świadczące o rosnącym zainteresowaniu rocznikiem – na przestrzeni 25 lat na łamach „Wadovianów” publikowało bowiem 148 autorów (z czego część więcej niż jeden tekst). Z okazji ćwierćwiecza do redakcji wpłynął list gratulacyjny od Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, Andrzeja Antoniaka, którego fragment został odczytany podczas spotkania.

Miłym akcentem dla autorów, którzy współpracują z pismem już od lat, niektórzy od jego narodzin w 1998 roku, było wręczenie okolicznościowych dyplomów. Uhonorowanie nimi zostali (w kolejności alfabetycznej):

  • Andrzej Fryś,
  • dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII,
  • dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ,
  • dr hab. Konrad Meus, prof. UKEN,
  • dr hab. Andrzej Nowakowski,
  • dr Mirosław Płonka (UKEN),
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ,
  • Michał Siwiec-Cielebon,
  • dr Karol Witkowski (PAN).

Gościem specjalnym spotkania był prof. Antoni Dudek, historyk, politolog, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, komentator życia politycznego i autor kanału youtubowego „Dudek o historii”. Jego wykład – „Dylematy historyka dziejów najnowszych” – wzbudził duże zainteresowanie i wywołał długą i ciekawą dyskusję.

Podczas spotkania doszło też do niespodziewanego wydarzenia. Piotr Wyrobiec, twórca i przez 25 lat redaktor naczelny rocznika, zrezygnował ze swojej funkcji i przekazał ją – dotychczasowemu sekretarzowi redakcji – dr. Marcinowi Witkowskiemu.  

Spotkanie transmitowane było  online na fanpage WCK https://www.facebook.com/wck.wadowice/videos/714208290841197

                                                               Galeria zdjęć ze spotkania

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content