Powrót do aktualności

“Skarby nie z tej Ziemi”

Wystawa „Skarby nie z tej Ziemi”, którą w naszym muzeum można było oglądać do 26 września br., była niezwykłą ekspozycją meteorytów i tektytów. Nasze muzeum przygotowało ją we współpracy z grupą kolekcjonerów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Meteorytowym. Honorowy patronat nad wystawą objął zaś Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński.

Ten czteromiesięczny projekt naszego muzeum rozpoczął się wykładem inauguracyjnym, który 30 maja br. wygłosił, w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury, profesor Uniwersytetu Śląskiego Łukasz Karwowski – geolog, mineralog, badacz meteorytów, założyciel i wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Meteorytowego a obecnie Honorowy Prezes PTMet. W tym otwartym i bezpłatnym wykładzie wzięło udział ponad 60 słuchaczy.

Wystawę “Skarby nie z tej Ziemi” można było bezpłatnie zwiedzać od 29 maja do 26 września br. Przez ten okres odwiedziło ją prawie 4 000 osób. Oprócz samej wystawy nasze muzeum przygotowało szereg wydarzeń jej towarzyszących. Przede wszystkim przygotowaliśmy dedykowane lekcje muzealne dla uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Odbywały się one, ze względu na specyfikę pracy szkół, w czerwcu i wrześniu. Przez te dwa miesiące przeprowadziliśmy w sumie 44 lekcje muzealne dla blisko 1 000 uczniów. Ponadto w wakacje przygotowaliśmy dwa warsztaty, które tematyką nawiązywały do naszej nieziemskiej wystawy. W warsztatach tych wzięło udział 30 dzieci. Okres wakacyjny zakończyliśmy z kolei otwartym i bezpłatnym wykładem kolekcjonera meteorytów Pana Kazimierza Mazurka, który w sobotę 28 sierpnia opowiedział o tych niezwykłych “gwiazdkach z Nieba”, a jego arcyciekawej i pełnej szczegółów opowieści wysłuchało ponad 20 osób. Kolejnym elementem towarzyszącym wystawie był konkurs na “Kosmiczny lapbook” do którego zaprosiliśmy uczniów  klas 4 – 8 szkół podstawowych przed którymi postawiliśmy nie lada wyzwanie, a mianowicie przygotowanie lapbooka o kosmicznej tematyce. Na konkurs wpłynęło w sumie 31 prac spośród których jury wybrało 7 (5 różnorzędnych nagród i 2 wyróżnienia), które najpełniej spełniały założenia konkursu. Nagrody zostały wręczone przed wykładem kończącym cały projekt. Wykład ten odbył się 24 września br. w sali widowiskowej Wadowickiego Centrum Kultury a wygłosił go Pan Mirosław Hermaszewski. Spotkanie to zgromadziło rzeszę sympatyków kosmosu, dla których nasz wyjątkowy gość – jedyny polski kosmonauta -przygotował wygłosił bardzo ciekawy wykład połączony z prezentacją fotografii.

Wystawie “Skarby nie z tej Ziemi” towarzyszył folder, którego wersję elektroniczną można pobrać poniżej.

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content