Powrót do aktualności

Regulamin Nocy z Harrym Potterem

Dzieci w strojach stylizowanych na Harrego Pottera

Regulamin Nocy z Harrym Potterem

1. Organizatorem wydarzenia jest Wadowickie Centrum Kultury.
2. Noc z Harrym Potterem odbędzie się 9 lutego od godz: 19:30 do 10 lutego do godz. 1:00.
3. Cena biletów na wydarzenie wynosi 35 zł (dwa filmy). Nie ma możliwości zakupu biletu na jeden film oraz zniżek.
4. W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby poniżej 12 r.ż wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego/ rodzica.
5. Wszyscy uczniowie muszą zabrać ze sobą na wydarzenie legitymacje szkolną.
6. WCK nie bierze odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki opiekuna prawnego.
7. Każdy uczestnik Nocy z Harrym Potterem powyżej 12 r.ż, który nie jest pod opieką opiekuna prawnego, powinien mieć ze sobą aktualny numer telefonu do opiekuna prawnego.
8. Podczas wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania alkoholu oraz wszelkich substancji odurzających itp.
9. Organizator ma prawo do nie wpuszczenia na teren wydarzenia osoby będącej pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub osób, które swoim zachowaniem narażają pozostałych uczestników na niebezpieczeństwo. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet.
10. Podczas wydarzenia będzie obecna ochrona, która zadba o bezpieczeństwo uczestników.
11. Jeśli uczestnik opuści Kino „Centrum” nie ma możliwości ponownego wejścia do budynku.
12. Organizator ma prawo do podjęcia decyzji o usunięciu uczestnika wydarzenia w sytuacji, gdy zakłóca on przebieg seansu i przeszkadza innym uczestnikom wydarzenia. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet.
13. Każdy uczestnik Nocy z Harrym Potterem jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
14. Wraz z regulaminem wydarzenia równorzędnie obowiązuje regulamin Kina „Centrum”.
15. Zakup biletu jest potwierdzeniem zaakceptowania regulaminu.

 

Wadowickie Centrum Kultury © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności 

Deklaracja dostępności serwisu wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content