ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

Regulamin Konkursu „Dzień Kobiet" w Kinie Centrum

Plakat z informacją o Dniu Kobiet w Kinie Centrum.

Regulamin Konkursu „Dzień kobiet” w Kinie Centrum

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Wadowickie Centrum Kultury, ul. Teatralna 1, 34-100, Wadowice
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie profilu facebookowego WCK oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od 3 marca 2022 r. do 7 marca 2022 r. do godz. 13:00.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem profilu facebookowego WCK.
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/wck.wadowice

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na opisaniu w komentarzu w kilku zdaniach kobiety, która jest dla uczestnika wzorem. Może to być przyjaciółka, członek rodziny (mama, siostra, babcia), osoba publiczna (artystka, sportowiec, pisarka, albo naukowiec). Uczestnik powinien uzasadnić swój wybór?

 

 1. Każdy uczestnik może wybrać tylko jedną osobę w komentarzu.
 2. W konkursie zostanie wyłonionych kilku zwycięzców.
 3. Najciekawsze komentarze zostaną wybrane przez Organizatorów konkursu.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem profilu facebookowego WCK: https://www.facebook.com/wck.wadowice
 5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 6. Uczestnicy mogą dołączać do komentarza fotografie własnego autorstwa, do których mają pełne prawa autorskie. Zamieszczając zdjęcia na konkurs uczestnik zapewnia organizatora, że te zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym prawa do ochrony wizerunku. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie to 2 podwójne bilety bezpłatne na „Dzień Kobiet w Kinie Centrum z niespodziankami”, który obędzie się 8 mara o godz. 18:30.
 2. Nagrodę będzie można odebrać w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury lub w kasie Kina Centrum.
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 8 marca przed godz. 18:30.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Reklamacje nie będą rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil facebookowy WCK.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu facebookowym WCK.
 3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Wadowickie Centrum Kultury © 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content