ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

„Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020”

Wystawa z 25 - letnią tradycją...

W październiku 2020 roku, po raz szósty na przestrzeni 25 lat Wadowickie Centrum Kultury organizuje przekrojową wystawę plastyczną  „Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020”. Jak wskazuje tytuł, będzie to zbiorowa wystawa artystów profesjonalistów i amatorów związanych z Wadowicami. W 2015 roku w ekspozycji, która odbywa się co pięć lat, wzięło udział ponad pięćdziesięcioro artystów uprawiających różnorodne dziedziny sztuki. 

Trochę historii...

W 1995 roku z inicjatywy Anny Zając, będącej wówczas instruktorką w Wadowickim Domu Kultury zorganizowaliśmy wystawę plastyczną prezentującą po raz pierwszy w historii naszego miasta dorobek artystyczny malarzy, rzeźbiarzy i grafików z Wadowic i okolicy a także związanych z Wadowicami miejscem urodzenia, kształcenia czy wreszcie zawodowo. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem środowiska i była bardzo dobrze odbierana przez lokalną społeczność. Wtedy też pojawił się pomysł kontynuowania tego rodzaju artystycznych spotkań w latach następnych. I tak w latach 2000, 2005, 2010 i 2015 w murach Wadowickiego Centrum Kultury i Muzeum Miejskiego przy ul. Kościelnej w pięcioletnim cyklu wystawienniczym spotykaliśmy się z większością lokalnych artystów – malarzy, rzeźbiarzy, rysowników, grafików, a w latach późniejszych również fotografików. Niestety… z upływem lat wielu z nich odeszło, a my pożegnaliśmy wielu wspaniałych artystów i przyjaciół. Jednakże na przestrzeni ćwierćwiecza wyrosło całe pokolenie nowych, wspaniałych twórców, do których zwłaszcza, poniekąd z racji Jubileuszu, szczególnie pragniemy dotrzeć.  

Zapraszamy do udziału...

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich twórców, zarówno „weteranów” naszych wystaw jak i tych, którzy dotąd mieli mało okazji do publicznej prezentacji swojej twórczości lub nie mieli jej wcale. Podczas poprzednich edycji Wystawy, mieliśmy okazję podziwiać prace prawie całego wadowickiego środowiska artystycznego. Świadomi jednak jesteśmy, że grono to z roku na rok jest coraz większe i coraz bardziej różnorodne. Naszym pragnieniem jest  pokazanie właśnie różnorodności technik, stylów oraz sposobów interpretacji sztuki. Pragniemy też dać możliwość zaprezentowania swojego dorobku ludziom młodym, których artystyczna wizja współczesnego świata, świeżość spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość, a nade wszystko niebanalne formy artystycznego wyrazu są bardzo pożądane  dla naszego przedsięwzięcia. Poza tym udział „młodego pokolenia” pozwoli wszystkim poznać się nawzajem i zintegrować, co stanowić będzie fundamentalne znaczenie przy organizacji kolejnych wystaw „Środowiska” i ludzi w nim skupionych.

Ważne informacje...

Do udziału w Wystawie zapraszamy  wszystkich znanych i nie znanych plastyków, fotografików, grafików i rzeźbiarzy – amatorów i profesjonalistów.  Poniżej  dostępne są regulamin udziału  w wystawie i karta zgłoszenia. Jest też Formularz online, który z łatwością można wypełnić i przesłać. Będziemy też wkrótce kontaktować ze wszystkim twórcami biorącymi wcześniej udział w Wystawie w nadziei na pozytywny odzew, wszak niektórzy są z nami od początku…

Materiały do pobrania:

Klauzula informacyjna RODO (PDF)

Zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Na wszystkie Wasze pytania odpowie i rozwieje większość (!) wątpliwości, a także do udziału namawia Was koordynator projektu:

Piotr Kowalczyk (Dział Animacji WCK), tel. 730 258 019.

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content