ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice

„Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020”

Wystawa z 25 - letnią tradycją...

od 9 października w holu teatralno - kinowym zwiedzać można wyjątkową, jubileuszową wystawę "Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020".
Wystawa jest zbiorem prac artystów na co dzień związanych z Wadowicami i okolicami. W tym roku, do udziału w wystawie zgłosiło się 48 twórców profesjonalistów oraz amatorów, którzy łącznie złożyli blisko 200 prac reprezentujących różnorodne dziedziny sztuki!
Tradycja organizacji Wystawy sięga 1995 roku.

Mamy nadzieję spotkać się na finisażu Wystawy...

Rok 2020 jest dla większości z nas rokiem trudnym i rokiem wyjątkowym. Od kilku miesięcy sytuacja związana z pandemią Covid zmienia się a my zaskakiwani jesteśmy coraz to nowymi informacjami o obowiązujących w związku z tym przepisach i obostrzeniach. Niestety jak się okazuje również sfera sztuki i kultury nie jest całkowicie odporna na rozprzestrzeniający się po całym świecie wirus. 

Wprowadzone ostatnio w tym względzie przepisy obligują nas przede wszystkim do ich przestrzegania. W związku z tym nie udało nam spotkać się na wernisażu, który zaplanowany był na 9 października 2020 roku. W trosce o zdrowie Państwa, Waszych bliskich czy w końcu nas samych zmuszeni jesteśmy do zweryfikowania planów związanych z organizacją wystawy, do zwiedzania której niezmiennie Państwa zapraszamy. Odbywać się to będzie z zachowaniem obowiązujących w tym względzie standardów a Wystawa czynna jest codziennie w godzinach pracy Wadowickiego Centrum Kultury od 9 października.W listopadzie planujemy organizację finisażu Wystawy, o ile sytuacja nam na to pozwoli. 

Trochę historii...

W 1995 roku z inicjatywy Anny Zając, będącej wówczas instruktorką w Wadowickim Domu Kultury zorganizowaliśmy wystawę plastyczną prezentującą po raz pierwszy w historii naszego miasta dorobek artystyczny malarzy, rzeźbiarzy i grafików z Wadowic i okolicy a także związanych z Wadowicami miejscem urodzenia, kształcenia czy wreszcie zawodowo. Wystawa cieszyła się sporym zainteresowaniem środowiska i była bardzo dobrze odbierana przez lokalną społeczność. Wtedy też pojawił się pomysł kontynuowania tego rodzaju artystycznych spotkań w latach następnych. I tak w latach 2000, 2005, 2010 i 2015 w murach Wadowickiego Centrum Kultury i Muzeum Miejskiego przy ul. Kościelnej w pięcioletnim cyklu wystawienniczym spotykaliśmy się z większością lokalnych artystów – malarzy, rzeźbiarzy, rysowników, grafików, a w latach późniejszych również fotografików. Niestety… z upływem lat wielu z nich odeszło, a my pożegnaliśmy wielu wspaniałych artystów i przyjaciół. Jednakże na przestrzeni ćwierćwiecza wyrosło całe pokolenie nowych, wspaniałych twórców, do których zwłaszcza, poniekąd z racji Jubileuszu, szczególnie pragniemy dotrzeć.  

Ważna informacja:

Obecnie pracujemy nad stworzeniem strony internetowej, na której zaprezentujemy sylwetki wszystkich twórców uczestniczących w wystawie (aktywne linki poniżej). Będzie to miejsce, w którym będą Państwo mogli zobaczyć nie tylko prace prezentowane na naszej ekspozycji ale również te, które z przyczyn technicznych niestety nie znalazły się na ekspozycji. Będzie to również miejsce gdzie będziemy mogli zamieścić znacznie więcej informacji o samych twórcach niż ma to miejsce w specjalnie do wystawy przygotowanym folderze. Osoby zainteresowane uzyskaniem większej ilości informacji oraz ewentualnym zakupem prezentowanych na wystawie prac prosimy o kontakt mailowy pod podanym niżej adresem lub kontakt telefoniczny pod numerem: 730 280 019.  

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content