Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, nr 25.

45,00 

Na stanie

Wydawane przez Wadowickie Centrum Kultury pismo jest indeksowane w prestiżowych międzynarodowych i krajowych bazach naukowych: ERIH-PLUS, CEJSH, Index Copernicus, BazHum oraz dostępne w repozytoriach CEEOL i na Platformie Otwartej Nauki. W ministerialnym wykazie czasopism posiada 40 pkt, będąc jednym z ważniejszych pism regionalistycznych w Polsce.  W tym roku nad publikowanymi artykułami pochyliło się 14 recenzentów, a na 296 stronach pisma Czytelnik znajdzie teksty z zakresu historii, historii sztuki i toponomastyki powiatu wadowickiego. Swój sukces “Wadoviana” zawdzięczają jak zwykle Międzynarodowej Radzie Naukowej, w której skład wchodzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, tak z kraju jak i zagranicy.

Miękka oprawa

ISSN 1505-0181

cena: 45 zł/egz.