Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny, nr 24.

43,00 

Nowy, dwudziesty czwarty numer jest najobszerniejszym w całej historii czasopisma. Liczy 304 strony.
W najnowszym numerze możemy przeczytać m.in.: artykuł Daniela Korbela, w którym autor szczegółowo przeanalizował okoliczności śmierci kpt. Cezarego Hallera, poległego podczas konfliktu o Śląsk Cieszyński w 1919 r., artykuł dr. Eleny Wróbel z  Uniwersytetu Papieskiego przybliżający dzieje parafii zebrzydowskiej i jej proboszczów, tekst Krzysztofa Tuni prezentujący wstępne wyniki badań archeologicznych na stanowisku w pobliżu zamku zatorskiego.
Ciekawy jest artykuł otwierający pismo na nowe dziedziny nauki autorstwa prof. Katarzyny Węgorowskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, będący lingwokulturologiczną refleksją nad dziedzictwem Jana Pawła II.

Na stanie

Czytelnik znajdzie również teksty poświęcone znakowaniu archiwalnych książek w zbiorach naszego muzeum,  dziejom wadowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej czy genezie przemysłu maszynowego w Andrychowie. W czasopiśmie nie zabrakło także stałych działów, takich jak recenzje i omówienia książek czy zestawienia publikacji za 2021 r. i 2001 r.  . Wydawane przez Wadowickie Centrum Kultury pismo „Wadoviana” w 2013 r. został wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych. W kolejnych latach trafił do baz naukowych i repozytoriów takich jak CEEOL, CEJSH, BazHum, POL-Index oraz ICI Journals Master List. Dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku  zmianom czasopismo zaistniało w międzynarodowej bazie  ERIH-PLUS i otrzymało dodatkowe punkty na liście ministerialnej. Teraz za publikację w „Wadovianach” autorzy otrzymują 40 pkt. do dorobku naukowego. To sprawia, że wadowicki rocznik jest jednym z najwyżej ocenianych czasopism regionalistycznych w Polsce.

Ilość stron: 304

Miękka oprawa

ISSN 1505-0181

cena: 43 zł/egz.

Informacje dodatkowe

Waga 1 kg
Wymiary 210 × 140 × 20 mm