Kino Centrum w Wadowicach, ul. Teatralna 1

Historia kina w Wadowicach
1915 - do dziś

Od kinoteatru do Kina Centrum

W 1915 roku Teofil Wysogląd zakłada przy ulicy Lwowskiej 16 kinoteatr, który staje się pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy Wadowic mogą spotkać się z X muzą. Na początku lat 50-tych kino zmieniło nazwę na “Szarotka” i funkcjonowało nieprzerwanie do początku 2003 roku. Od 26 września 2003 roku w budynku domu kultury zaczęło działać “Kino Centrum”.

Krótka filmowa historia kina w Wadowicach.

Historia kina

Już ponad 100 lat mieszkańcy mogą oglądać najlepsze filmy na ekranie kina w Wadowicach

1915

Powstanie kinoteatru przy ul. Lwowskiej 16, założone przez Teofila Wysogląda.

1945 - 1950

Po odzyskaniu wolności kino zmienia nazwę na "Gdynia"

1950 - 2003

Kino zmienia nazwę na "Szarotka".

2003 - do dziś

Powstaje Kino Centrum działające przy Centrum Kultury

2010

Kino otrzymuje nowoczesny cyfrowy sprzęt umożliwiający pokazy filmów w technologii 3D

Kino cyfrowe

Obok tradycyjnego, analogowego sprzętu do prezentacji filmów z 35 milimetrowej taśmy filmowej, w naszym kinie, został zainstalowany nowoczesny, cyfrowy sprzęt do odtwarzania filmów wraz z serwerem kinowym i przystawką 3D, w skrócie zwany KINEM CYFROWYM.

Kino zostało również wyposażone w profesjonalny sprzęt SAT/TV służący do przeprowadzania transmisji. Sprzęt jest wykorzystywany m.in do transmisji oper z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku oraz baletów z teatru Bolshoi w Moskwie.

Ciemna sala kinowa. Widzowie w okularach 3D oglądają film. Oświetlone są tylko ich twarze.

Wirtualny spacer po kinie

Kino “Centrum” znajduje się w budynku Wadowickiego Centrum Kultury, przy ul. Teatralnej 1 w Wadowicach. Zlokalizowane jest w sali widowiskowo – teatralnej WCK.

Bilety na seans kinowy można nabyć w kasie kina, która jest otwarta na godzinę przed każdym seansem, w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury od poniedziałku do piątku oraz w każdej chwili za pośrednictwem strony internetowej kina klikając na godzinę wybranego seansu lub korzystając z zakładki „kup bilet”.

Regulamin Kina „CENTRUM”
Regulamin określa zasady korzystania z kina „CENTRUM” w Wadowickim Centrum Kultury. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

·  Wstęp do sali kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

·  Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

·  Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

·  Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.

·  Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.

·  Fotel na sali kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.

· Wybór miejsc możliwy jest wyłącznie w przedsprzedaży. Przed samym seansem, miejsca sprzedawane są losowo.

·  Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.

·  Podczas seansów filmowych w kinie kategorycznie zabrania się:
– Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) Działania takie są nielegalne i będą zgłaszane na policję.
– Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
– Spożywania alkoholu, palenia papierosów.
– Głośnego zachowania, zakłócającego innym oglądanie filmu.

·  Osoby pod widocznym wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz wnoszące niebezpieczne przedmioty nie będą wpuszczane na teren kina, na podst. art. 36 Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.

·  Za rzeczy pozostawione w sali, kino nie ponosi odpowiedzialności.

·  Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie w sali kina porządku oraz czystości.

·  Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie rezerwacji można uzyskać pod numerem telefonu 33 82 33 957, 604072373 lub osobiście w kasie kina.
 2. Kasa kina otwierana jest na godzinę przed pierwszym seansem i zamykana 15 min. po rozpoczęciu ostatniego seansu w danym dniu. Dodatkowo bilety można kupić w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury (I piętro) w godzinach:
  poniedziałek: 8:00 – 20:00
  wtorek: 8:00 – 16:00
  środa: 8:00 – 20:00
  czwartek: 8:00 – 16:00
  piątek: 8:00 – 20:00
  sobota: na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem
  niedziela: na 1 godzinę przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem
 3. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film.
 4. Kasa kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 5. Bilety grupowe są sprzedawane dla grup 15-osobowych i większych. Sprzedaż biletów grupowych prowadzona jest minimum na 30 minut przed wykupywanym seansem.
 6. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do sali kina lub przy kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej.
 7. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom (lub rodzicowi) bądź prawnym opiekunom i minimum dwójce dzieci, na filmy do 15. roku życia.
 8. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 9. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  – W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod widocznym wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.
  – Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 10. Podczas projekcji w systemie 3D, należy nałożyć okulary zgodne z aktualnym systemem 3D zainstalowanym w kinie CENTRUM, tj. Volfoni Creative 3D Technology – kompatybilne okulary: okulary pasywne/clip-on (polaryzacja kołowa)
 11. Okulary są do kupienia w kasie kina i po zakupie stają się własnością KLIENTA. Okulary są wielokrotnego użytku.
 12. KLIENT ma prawo używać swoich okularów 3D o ile są kompatybilne z systemem kina CENTRUM.
 13. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Kino nie ponosi odpowiedzialności za jakość odbioru takiej projekcji i ewentualne uszczerbki na wzroku
 14. Kino nie ponosi odpowiedzialności, jeśli KLIENT wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i nie będzie korzystał z okularów 3D. Oznacza to, iż KLIENT zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Na całym terenie WCK obowiązuje zakaz palenia.
– Toalety przeznaczone są tylko i wyłącznie dla klientów WCK.
– Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Dyrektora Wadowickiego Centrum Kultury oraz kierownika kina CENTRUM.
– Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przed przystąpieniem do zakupu biletu za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym również na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl oraz zaakceptować jego zasady.

§1 Definicje

WCK –Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice, REGON 357232610, NIP 551-22-59-991, udostępniający Serwis.

Kupujący –osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów WCK za pośrednictwem Internetu

Regulamin –niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów WCK za pośrednictwem Internetu, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu.

Cena Biletu –cena biletu zakupionego przez Kupującego zgodna z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu, zawierająca podatek Vat obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłata SMS –opłata doliczana do Ceny Biletu dla biletu kupowanego za pośrednictwem Serwisu i wysyłanego w formie SMS.

Cena Transakcji –Cena Biletu powiększona o ewentualną Opłatę SMS.

Serwis –system umożliwiający zakup biletów WCK za pośrednictwem Internetu, dostępny na stronie www.wck.wadowice.pl.

Operator Płatności –Centrum Rozliczeniowe transferuj.pl, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów WCK dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§2 Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, zasady dokonywania zwrotu Ceny Biletu zakupionego w Serwisie oraz zasady reklamacji.

2. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

3. Kupujący ma możliwość wyboru biletów:

a) Bilet dla osób z Certyfikatem tj. Bilet dla osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, podlegające dobrowolnemu okazaniu i weryfikacji przy wejściu na Teren Wydarzenia;

b) Bilet dla osób bez Certyfikatu tj. Bilet dla osób, które nie spełniają warunku określonego w lit. a; liczba tych Biletów jest ograniczona limitem określonym w obowiązujących przepisach prawa, wprowadzonych przez władze państwowe w związku z pandemią COVID-19.

4. §2 pkt. 3 dotyczy wybranych wydarzeń organizowanych przez Wadowickie Centrum Kultury.

§3 Zasady zakupu biletu w Serwisie

1. Sprzedaż biletów w Serwisie kończy się o godzinie 23:59 w przeddzień terminu danego wydarzenia, z zastrzeżeniem §3 pkt 2.

2. Sprzedaż biletów na seanse filmowe za pomocą Serwisu kończy się 60 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia wybranego seansu.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a WCK zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:

a) złożenia przez Kupującego zamówienia online, zgodnie z formularzem,

b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty przelewem bankowym online (e-przelewem),

c) otrzymania przez Kupującego od WCK  na wskazany przez niego w zamówieniu adres e- mail stosownej informacji wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem.

4. W przypadku dokonania przez Kupującego dodatkowo wyboru opcji dostawy drogą SMS, informacja ta wraz z zakupionym biletem zostanie przesłana również drogą SMS.

5. Bilety pozostają własnością WCK do czasu odnotowania przez WCK potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności.

6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:

a) Warunkiem otrzymania biletu w formie SMS jest posiadanie przez Kupującego telefonu komórkowego z dostępem do sieci Internet i możliwością wyświetlenia QR Code.

b) Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie e-mail jest komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

7. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie SMS lub e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.

8. WCK zastrzega, że przy zakupie za pośrednictwem Serwisu każdego biletu, który jest wysyłany w formie SMS każdorazowo doliczana jest Opłata SMS.

§4 Zasady posługiwania się biletem

1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.

2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:

a) bezpośrednio przy wejściu na salę okazać się biletem  otrzymanym drogą mailową – wydrukowanym lub na urządzeniu mobilnym – oraz w przypadku zakupu biletu ulgowego stosowny dokument potwierdzający upoważnienia do zniżki, lub

b) bezpośrednio przy wejściu na salę okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą SMS i w przypadku zakupu biletu ulgowego stosowny dokument potwierdzający upoważnienia do zniżki

3. Odbiór biletu w kasie możliwy będzie nie później niż w terminie 15 minut przed rozpoczęciem seansu (imprezy, przedstawienia).

4. Przed wejściem na salę okazany bilet zostanie odczytany za pośrednictwem skanera a w przypadku zakupu biletu ulgowego zweryfikowane dokumenty upoważniające do korzystania z ulgi. W przypadku braku stosownych dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z biletu ulgowego, osoba nie zostanie wpuszczona na seans (imprezę, przedstawienie).

5. Do wstępu na seans (imprezę, przedstawienie) uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.

6. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w seansie (imprezie, przedstawieniu), na który został zakupiony bilet.

7. WCK zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt.5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na seans (imprezę, przedstawienie).

§5 Zasady zwrotu biletów zakupionych w Serwisie

1. Bilet zakupiony w Serwisie nie uprawnia do zwrotu Ceny Biletu ani do zamiany na inny, za

wyjątkiem przypadku odwołania seansu (imprezy, przedstawienia).

2. W przypadku nieodbycia się seansu (imprezy, przedstawienia) z przyczyn leżących po stronie WCK, WCK będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie Ceny Biletu .

3. W celu uzyskania zwrotu Ceny Biletu należy:

a) zgłosić się do kasy, oraz

b) podać kasjerowi numer identyfikatora transakcji zakupionego biletu.

4. Pieniądze zostaną zwrócone w tej samej formie, w której zostały zakupione bilety.

§6 Zasady reklamacji

1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać WCK za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum@wck.wadowice.pl lub na adres pocztowy: Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,

b)datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,

c) opis przedmiotu reklamacji.

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 10 dni roboczych.

4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności –www.transferuj.pl

§7 Ochrona danych

1. Akceptując warunki sprzedaży Kupujący wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez WCK danych osobowych, podanych w formularzu zamówienia.

2. Wszystkie dane, podane przez Kupującego, są automatycznie szyfrowane przed transmisją do WCK bezpiecznym szyfrem i przetwarzane w warunkach poufności.

3. Dane osobowe Kupującego wykorzystywane będą przez WCK w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń, wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

4. Kupujący ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§8 Postanowienia końcowe

1. WCK nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, użytkowanej przez Kupującego.

2. WCK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie WCK oraz na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez WCK w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowanie mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

Działalność Sieci kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci – Filmoteką Narodową, która w zamian wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego – z punktu widzenia programu Sieci – repertuaru kinowego. Program Sieci jest finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Filmoteki Narodowej. Więcej o sieci można poczytać na oficjalnej stronie Sieci Kino Studyjnych i lokalnych.

Odwiedź stronę Kin Studyjnych: http://www.kinastudyjne.pl/

Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w sponsoring naszych działań, będąc świadomymi, iż bez Państwa wsparcia finansowego wiele naszych działań nie osiągnęłoby tak wysokiego poziomu artystycznego a część w ogóle nie byłaby zrealizowana. Traktujemy sponsoring jako relację partnerską, dającą Państwa firmie możliwość komunikacji z otoczeniem i tworzenie oraz utrzymanie silnego wizerunku. Poprzez sponsoring naszych działań pragniemy zaprezentować Państwa jako aktywnych, odpowiedzialnych i świadomych uczestników życia społecznego. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony, chętnie przygotujemy indywidualną ofertę sponsorską. Jednocześnie zapewniamy, iż środki przekazywane przez naszych sponsorów są w całości przeznaczane na realizację naszych działań artystycznych, nie partycypują w naszych kosztach stałych.

Wszelkie propozycje i zapytania proszę kierować do kierownika kina – Sylwestra Rabendy, e-mail: kino@wck.wadowice.pl

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content