Muzeum Miejskie w Wadowicach, ul. Kościelna 4

Powrót do aktualności

Nowe zasady zwiedzania muzeum

3 czerwca 2020 roku nasze muzeum, po niemal trzymiesięcznej przerwie, zostanie otwarte dla zwiedzających. Pandemia nadal jednak trwa dlatego mając na uwadze Wasze i nasze bezpieczeństwo, musieliśmy wprowadzić nowe zasady zwiedzania. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi.

                                                      NOWE ZASADY ZWIEDZANIA

                          Muzeum Miejskiego w Wadowicach w czasie pandemii COVID-19

                                                           INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, w tym godzin otwarcia ekspozycji stałej i czasowej, jak również informacje o cenach biletów są zamieszczone w kasie i na stronie internetowej Muzeum.
 2. Do końca czerwca 2020 r. wejścia na ekspozycję stałą i czasową są bezpłatne.
 3. W celu zachowania bezpieczeństwa na teren Muzeum zostaną wpuszczone wyłącznie osoby wyposażone w ochronę na twarz (maseczka, przyłbica, chusta).
 4. Przy kasie może przebywać jedna osoba.
 5. Ostatnie wejście na ekspozycję odbywa się na 30 minut przez zamknięciem muzeum.

                                                            ZASADY ZWIEDZANIA:

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.
 2. Jednocześnie ekspozycję stałą może zwiedzać 10 osób, przy czym odległość między zwiedzającymi powinna wynosić minimum 2 metry. Czas zwiedzania zostaje ograniczony do 30 minut.
 3. W kasie zwiedzający otrzyma wszelkie informacje oraz materiały dodatkowe dot. wystawy stałej.
 4. Zwiedzanie grupowe zostaje zawieszone do odwołania.
 5. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy: dotykania eksponatów, wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika), palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 6. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: muzeum@wck.wadowice.pl.

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content