Powrót do aktualności

Najnowsze Wadoviana już w sprzedaży

Ukazał się kolejny, 25 numer rocznika naukowego “Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”.

Wydawane przez Wadowickie Centrum Kultury pismo jest indeksowane w prestiżowych międzynarodowych i krajowych bazach naukowych: ERIH-PLUS, CEJSH, Index Copernicus, BazHum oraz dostępne w repozytoriach CEEOL i na Platformie Otwartej Nauki. W ministerialnym wykazie czasopism posiada 40 pkt, będąc jednym z ważniejszych pism regionalistycznych w Polsce. Poszczególne numery rocznika dostępne są również na stronie internetowej czasopisma.

W tym roku nad publikowanymi artykułami pochyliło się 14 recenzentów, a na 296 stronach pisma Czytelnik znajdzie teksty z zakresu historii, historii sztuki i toponomastyki powiatu wadowickiego. Swój sukces “Wadoviana” zawdzięczają jak zwykle Międzynarodowej Radzie Naukowej, w której skład wchodzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach, tak z kraju jak i zagranicy. Składamy również podziękowania członkom Kolegium Redakcyjnego, które wspierało redakcję w przygotowaniu najnowszego numeru rocznika.

“Wadoviana” można nabyć w biurze Muzeum Miejskiego, sekretariacie WCK, muzealnym sklepiku internetowym oraz w wadowickich księgarniach w cenie 45 zł.

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content