Powrót do aktualności

Najnowsza publikacja o historii Wadowic

Najnowsza książka dr. hab. Tomasza Graffa pt.: „Najstarsze Bractwo Różańcowe w Wadowicach 1616-1822” już do kupienia w biurze Muzeum Miejskiego i sekretariacie WCK.

Spotkanie promujące publikację odbyło się w poniedziałek 28 września w sali kameralnej WCK. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawej rozmowy o powstaniu książki, działalności bractwa i życiu w dawnych Wadowicach.

Trudny i wydawałoby się interesujący wyłącznie specjalistów temat różańcowej konfraterni w Wadowicach na przestrzeni lat 1616 – 1822 został przez Autora przedstawiony w taki sposób, że książka może zainteresować szerokie grono czytelników. To wieloaspektowa monografia działalności bractwa, ale przedstawiona na szerszym tle dziejów miasta i jego mieszkańców oraz życia codziennego wadowiczan sprzed kilku stuleci. Publikacja jest pierwszą edycją księgi brackiej, którą dodatkowo uzupełniają tabelaryczne zestawienia struktury społecznej członków Bractwa a uatrakcyjniają kolorowe fotografie ukazujące samą księgę.

O walorach pracy Graffa najlepiej świadczą słowa jej recenzenta, dr. hab. Wiktora Szymborskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Książka ta została skierowana nie tylko do wąskiego grona specjalistów: historyków, teologów czy regionalistów. Korzystać z niej mogą miłośnicy ziemi wadowickiej, pomimo jej naukowego charakteru, a celem ułatwienia lektury przytaczane dokumenty łacińskie zostały przetłumaczone na język polski [- -], zabieg ten zapewne poszerzy grono czytelników.

Książka “Najstarsze Bractwo Różańcowe w Wadowicach 1616-1822”  została wydana przez Księgarnię Akademicką w serii “Historia Hereditas Ecclesia”.

Dr hab. Tomasz Graff jest wybitnym mediewistą i badaczem dziejów staropolskich, związanym z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem monumentalnej biografii Marcina Wadowity wydanej w 2018 r.

Wadowickie Centrum Kultury © 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności

Wadowickie Środowisko Artystyczne 2020

Dziękujemy za przesłane zgłoszenie.

Po jego sprawdzeniu skontaktujemy się z Państwem

Skip to content