Wystawa Kazimierza Paździory

Wystawa rzeźb Kazimierza Pażdziory

Zapraszamy do oglądania wystawy rzeźb Kazimierza Paździory, którą do 14 maja 2018 r. prezentujemy w  sali edukacyjno-wystawienniczej Muzeum Miejskiego.

Na ekspozycji prezentujemy ponad 40 prac z bogatego zbioru, który rzeźbiarz tworzy już od blisko 50 lat. Znaczna część rzeźb pokazuje codzienne życie na wsi, pracę w gospodarstwie, na polu, charakterystyczne dla wsi postacie. Wśród prac są także świątki – figurki sakralne przedstawiające Matkę Boską, Chrystusa i świętych. Rzeźby zachowały w większości surowy charakter i tylko nieliczne są polichromowane.

Za swoją twórczość Kazimierz Paździora został wyróżniony m.in. w Otwartym Przeglądzie Plastycznym w 2000 r. oraz konkursie „Współczesna Rzeźba Nadskawia” w 2004 r. Jego prace prezentowane były podczas wystaw zbiorowych „Wadowickiego Środowiska Artystycznego”  w 2005 i 2010 r.

W minioną niedzielę, 15 kwietnia, odbył  się wernisaż rzeźb  artysty - amatora  z Tomic.

    Galeria zdjęć