Najnowszy numer rocznika "Wadoviana"

Najnowszy numer rocznika "Wadoviana"

Już w ten czwartek, 1 lutego, zapraszamy na godzinę 18.00 do sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury, na spotkanie promujące najnowszy numer rocznika "Wadoviana". Wykład towarzyszący spotkaniu wygłosi historyk, dr Torsten Lorenz z Uniwersytetu Karola w Pradze, członek Rady Naukowej rocznika. Tematem jego wystąpienia będzie historia wadowickiej i galicyjskiej spółdzielczości.

Tematyka jubileuszowego, dwudziestego numeru „Wadovianów” wzorem lat ubiegłych, jest bardzo różnorodna i obejmuje szerokie spektrum zagadnień. Wśród tekstów recenzowanych na szczególną uwagę zasługuje artykuł prof. Ihora Sribnyaka z uniwersytetu w Kijowie, który podjął zapoczątkowany rok wcześniej przez Wiktora Węglewicza bardzo mało znany temat wadowickiego obozu dla internowanych Ukraińców (1921 r.). Na kartach rocznika Czytelnik znajdzie także ciekawą historię powojennego Andrychowa, opowieść o niezwykłych losach zwykłych Wadowiczan i propozycję na spacer po mieście szlakiem I wojny światowej. Postać zmarłego w 2017 r. prof. Janusza Kotlarczyka, autora licznych artykułów na łamach „Wadovianów” i przyjaciela redakcji, wspomina dr Dominika Mróz-Krysta.

Wydawany przez Wadowickie Centrum Kultury rocznik już od czterech lat znajduje się na ministerialnej liście jako jedno z najwyżej punktowanych naukowych czasopism regionalistycznych. Rocznik znajduje się także w prestiżowych humanistycznych bazach naukowych: CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), BazHum oraz Index Copernicus. O wysoki poziom pisma dba Rada Naukowa, do której zaproszenie przyjął kolejny naukowiec, tym razem zza południowej granicy – prof. dr hab. Peter Švorc z uniwersytetu w Preszowie, historyk, badacz dziejów Europy Środkowej w XX w. Stale poszerza się też grono recenzentów. W roku 2017 teksty skierowane do teki redakcyjnej oceniali po raz pierwszy naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

WSTĘP WOLNY!!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!