Petlurowcy za drutami

Wadowickie spotkania z historią