Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

W sobotę 20 maja 2017 nasze muzeum uczestniczyło w corocznej akcji „Noc Muzeów”. Z tej okazji zorganizowana została Teatralna Noc Muzeów. Nasi zwiedzający mogli obejrzeć trzy spektakle. Pierwsze przedstawienie zostało zagrane przez Teatr Figur z Krakowa i nosiło tytuł „Rękodzieło artystyczne”, kolejny występ Teatru na Walizkach pt.: „Beczka śmiechu” odbył się na ul. Kościelnej i chociaż padał deszcz to publiczność dopisała i świetnie się bawiła. Późną nocą na rynku wystąpiła grupa „Teatr Jednej Miny” ze spektaklem ogniowym pt.: „VIVI”. Występ ten został sfinansowany przez Urząd Miejski w Wadowiach.

W akcji Noc Muzeów uczestniczyły muzea z Lanckorony, Andrychowa, Tomic i Stryszowa. Koordynatorem projektu było Muzeum Miejskie a wsparcia finansowego udzieliło Starostwo Powiatowe w Wadowicach.