Nieskończenie Niepodległa

Nieskończenie Niepodległa

KARTA

W 2018 r. Muzeum Miejskie zaangażowało się w realizowany przez Ośrodek KARTA program „Nieskończenie Niepodległa”, którego celem jest partnerskie współdziałanie środowisk lokalnych w roku Stulecia Niepodległości. Współpracujące z Ośrodkiem KARTA instytucje i stowarzyszenia organizują różnego rodzaju działania regionalne – debaty, wystawy, spotkania, wydają publikacje. Twórcy programu proponują wspólną refleksję i debatę nad kondycją polskiej niepodległości, społeczeństwa i demokracji na przestrzeni ostatnich dziesięciu dekad.

W ramach projektu Muzeum Miejskie zaprasza do podróży przez skomplikowaną historię Polski minionego stulecia. W kolejnych tygodniach na stronie internetowej wydawanego przez WCK rocznika wadoviana.eu ukazują się artykuły prezentujące chronologicznie drogę Rzeczypospolitej przez stulecie od stycznia 1918 r. do współczesności.

Front wschodni

Racje Wersalu

Akt Brzeski 1918

Wiktoria

Marzec stanowiący

Śmierć prezydenta

Granica wschodnia

Siła pieniądza

Węzeł polityczny

Pacyfikacja 

Porządki pomajowe

Siła władzy

Śmierć Marszałka

Sowiecka grabież polskich Kresów