Zbiory

Zbiory

Zbiory Muzeum Miejskiego opierają się o eksponaty zgromadzone przez Zbiory Historyczne Ziemi Wadowickiej oraz muzealia zakupione i otrzymane w formie darowizn. Aktualnie kolekcja Muzeum liczy ponad 2 tysiące eksponatów, na które składają się m.in. obrazy, grafiki, oraz archiwalne dokumenty (dyplomy, świadectwa), fotografie, pocztówki i mapy związane z historią Wadowic.

Muzeum Miejskie posiada w swoich zbiorach obrazy (oleje, akwarele), ryciny, grafiki, litografie oraz rzeźby i kafle artystów związanych z miastem i ziemią wadowicką. Na kolekcję składają się m.in. prace:

- Wincentego Bałysa  (malarstwo),

- Ludwika Jacha seniora (malarstwo),

- Ludwika Jacha juniora (malarstwo),

- Józefa Jury (kaflarstwo artystyczne),

- Karola Pustelnika (malarstwo),

- Franciszka Suknarowskiego (malarstwo, rzeźba),

- Jana Sarnickiego (malarstwo),

- Felicji Świtalskiej (malarstwo).

W zbiorach znajdują się także obrazy i grafiki autorów współczesnych, m.in. M. Filek, K. Jankowskiej, J. Komana, R. Kurdziela, J. Kurnika, R. Kwaśnego, T. Kwiatkowskiego, M. Łasaka, Z. Połącarza, K. Sowińskiej, A. Zielińskiego.

Dyplom Sodalicji Mariańskiej Jana Rusinka (1948)

Dyplom przyjęcia do Sodalicji Mariańskiej Jana Rusinka (1948 rok)