Ceny biletów

Ceny biletów

Cennik biletów wstępu

bilet normalny: 5 zł

bilet szkolny: 1 zł

bilet ulgowy: 3 zł

bilet grupowy: 3 zł/os. (min. 10 osób) - grupy proszone są o wcześniejsze zgłoszenie wejścia do muzeum

bilet rodzinny: 10 zł

* Udział w lekcjach muzealnych - 4 zł (dzieci do lat 7 - 2 zł)

* Udział w warsztatach -  6 zł (dzieci do lat 7 - 3 zł)

W dniach 18 maja, 22 października, w Niedzielę Papieską i w Noc Muzeów wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Uwaga! Od kwietnia  2017 roku  Muzeum  Miejskie wprowadziło bilet szkolny dla grup szkolnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Wadowice  oraz dla grup uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wadowic.  Cena  biletu szkolnego wynosi 1 zł.

Osoby uprawnione do nabycia biletu ulgowego (po okazaniu legitymacji):

1. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich.

2. Emeryci i renciści, a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi.

3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce.

4. Osoby odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony Działacz Kultury".

Osoby, legitymujące się międzynarodowymi imiennymi kartami ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) oraz GO25 (International Youth Ravel Card).

Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum (po okazaniu legitymacji):

1. Dzieci do lat 7.

2. Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (IC OM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).

3. Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.

4. Osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej".