Rzeźby Kazimierza Paździory - wernisaż wystawy

paź-plak
    • Rzeźby Kazimierza Paździory - wernisaż wystawy
    • Od: 15.04.2018
    • Do: 16.04.2018
    • Brak godzin

Zapraszamy w niedzielę 15 kwietnia o godz. 16.00 na wernisaż rzeźb Kazimierza Paździory. Twórczość artysty będziemy prezentować w muzeum do 13 maja b.r.

Na wystawie przybliżymy dorobek artysty-amatora, mieszkańca Tomic, który od ponad 50 lat rzeźbi w drewnie. Stworzył on bogaty zbiór prac, w którym znalazły się m.in.: figurki sakralne, rzeźby pokazujące codzienne życie dawnej wsi, pracę w gospodarstwie, w polu, charakterystyczne postacie – żebraka, dziada i wędrowca oraz kobiety jako panny, matki czy gospodynie.

Kazimierz Paździora za swoją twórczość wyróżniony został m.in.: w Otwartym Przeglądzie Plastycznym w 2000 r. oraz w konkursie „Współczesna Rzeźba Nadskawia” w 2004 r.